Biuro Projektowe AKAPIT
ul. Mleczna 2, 49-300 Brzeg
 537 396 111 • 731 150 222

Zakład Karny w Golinie

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru, kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót wszystkich branż, dla celu utworzenia Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Wołowie na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Golinie, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, obejmującej:

 • przebudowę budynku szkoleniowego na pawilon zakwaterowania 150 osadzonych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i administracyjno-biurowymi dla personelu,
 • przebudowę bloku żywienia osadzonych z dostosowaniem do przepisów,
 • remont budynku kwatermistrzowskiego z pomieszczeniami dla personelu i zapleczem warsztatowo-magazynowym,
 • budowę oczyszczalni ścieków dla całego kompleksu,
 • budowę stanowiska czerpania wody do celów pożarowych,
 • budowę stacji uzdatniania wody w budynku kwatermistrzowskim wraz z modernizacją ujęcia wody,
 • modernizację stacji uzdatniania wody w budynku myśliwskim,
 • przebudowę układów pomiarowych energii elektrycznej,
 • przebudowę rozdzielni elektrycznej.
 • wydzielenie placu spacerowego dla osadzonych,
 • organizację dróg, dojść i dojazdów, miejsc parkingowych oraz odpowiednie wygrodzenia, bramy.

*Projekty rozwiązań w przedmiocie:

 • sposobu zagospodarowania obiektów i terenu,
 • wyposażenia instalacyjnego obiektów i terenu,
 • dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych,
 • wyposażenia obiektów i terenu,
 • obsady etatowej,
 • przewidywanej liczby miejsc dla osób pozbawionych wolności w projektowanym obiekcie.
 • instalacje sanitarne - wentylacja mechaniczna (oddziały mieszkalne, blok żywienia wraz z zapleczem, pomieszczenia biurowe i administracyjne), instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja wodna i kanalizacyjna, instalacja hydrantowa, instalacja oddymiania klatek schodowych,
 • instalacje elektryczne - zasilanie i sterowanie urządzeń, siła, oświetlenie i zasilanie awaryjne,
 • instalacje niskoprądowe – telefoniczna i komputerowa, systemu telewizji dozorowej, systemu zabezpieczeń elektronicznych, systemu sterowania kratami i przejściami, systemu łączności przewodowej i radiowej, systemu przyzywowego, radiowęzła i telewizji kablowej, sieci komputerowej.
 • projekty wykonawcze dotyczące budowy nowych, uporządkowania i przełożenia istniejących sieci zewnętrznych w związku z planowaną przebudową ośrodka: budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa biologicznej oczyszczalni ścieków, budowa i przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa przyłącza ciepłowniczego, budowa i przebudowa przyłączy energetycznych, budowa oświetlenia terenu, budowa instalacji monitoringu terenu.
 • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) dla objętego projektem zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem uwarunkowań realizacyjnych
 • instrukcja przeciwpożarowa dla projektowanego obiektu i terenu.
 • uzyskanie wszystkich wymaganych wytycznych, opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień właściwych organów,
 • uzyskanie koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies