Biuro Projektowe AKAPIT
ul. Mleczna 2, 49-300 Brzeg
 537 396 111 • 731 150 222

Oferta naszej firmy obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy od analiz i koncepcji przedinwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, nadzory nad realizacją robót, aż do doradztwa w trakcie eksploatacji obiektów.

Pełnimy kompleksowy nadzór techniczny nad budową oraz bierzemy odpowiedzialność za oddanie obiektu do użytkowania.

Szczególny nacisk kładziemy na projektowanie w branży instalacji sanitarnych i elektrycznych, wprowadzając rozwiązania mające na celu dopasowanie poszczególnych instalacji do konkretnego obiektu w zakresie efektywności i oszczędności energii przy uwzględnieniu racjonalnych nakładów inwestycyjnych.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

Kompleksowe dokumentacje projektowe w zakresie branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej dla wszystkich rodzajów budynków, m.in.:

 • użyteczności publicznej
 • usługowych
 • hotelowych, sportowych i rekreacyjnych
 • służby zdrowia, prywatnych klinik
 • szkolnictwa wyższego, laboratoryjnych
 • biurowych
 • mieszkalnych
 • zakładów i hal produkcyjnych
 • hal magazynowych

Kompleksowe dokumentacje projektowe branży sanitarnej:

 • instalacje wentylacji mechanicznej, rekuperacji, wentylacji hybrydowej, grawitacyjnej
 • instalacje wentylacji pożarowej, wentylacji oddymiania
 • instalacje klimatyzacji, układów glikolowych, freonowych
 • instalacje pomp ciepła powietrznych, gruntowych
 • instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego
 • technologie kotłowni, węzłów cieplnych
 • instalacje kolektorów słonecznych, fotowoltaiczne
 • instalacje gazowych, gazów medycznych, gazów technicznych
 • instalacje wodne, kanalizacyjne
 • instalacje hydrantowe, przeciwpożarowe
 • instalacje kanalizacji deszczowej
 • przyłącza wodne, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe do budynków
 • sieci ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne
 • układy kogeneracyjne

Kompleksowe dokumentacje projektowe branży elektrycznej i teletechnicznej:

 • instalacje zasilania, oświetlenia, odgromowe
 • komputerowe, telefoniczne, domofonowe
 • instalacje sterowania i automatyki
 • instalacje sygnalizacji pożaru
 • monitoringu, kontroli dostępu
 • instalacje zasilania energetycznego
 • stacje transformatorowe, rozdzielnie elektryczne
 • przyłącza energetyczne 

Oferujemy również:

 • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków higieniczno-sanitarnych
 • opracowania w zakresie układów technologicznych i wyposażenia dla kuchni zbiorowego żywienia, technologii obiektów służby zdrowia, itp.
 • audyty energetyczne
 • doradztwo w zakresie zastosowania odpowiednich rozwiązań instalacyjnych w budynkui oszczędności energii
 • analizy ekonomiczne zastosowania alternatywnych źródeł energii
 • analizy opłacalności
 • kosztorysy i przedmiary robót
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień i opinii dostawców mediów (zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa ciepłownicze, wodociągowe itp.)
 • nadzory autorskie i nadzory inwestycyjne

Gwarantujemy najwyższy poziom wykonania zleconych nam prac. Wszystkie wykonywane przez nas dokumentacje posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie techniczne oraz są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies