Biuro Projektowe AKAPIT
ul. Mleczna 2, 49-300 Brzeg
 537 396 111 • 731 150 222

Szpital ZZOZ w Ostrzeszowie

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budownictwie wraz z dokumentami towarzyszącymi i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, dla wykonania częściowej przebudowy i dobudowy budynku szpitala w Ostrzeszowie-

Etap I

 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny wraz z pełnymi branżami i z podziałem:
 • dobudowa w poziomie parteru budynku szpitala,
 • przebudowa poziomu parteru budynku szpitala,
 • przebudowa 1 piętra budynku szpitala
 • Komplet projektów wykonawczych dla projektów budowlanych jw. obejmujący m.in. rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i komplet instalacji wewnętrznych tj.:
 • wentylacja mechaniczna (blok operacyjny, OAiIT, sala pooperacyjna, blok porodowy, noworodki, sala pooperacyjna dla ginekologii i inne odcinki wymagające wentylacji mechanicznej),
 • instalacje elektryczne - siła, światło, oświetlenie i zasilanie awaryjne (z agregatów prądotwórczych i baterii akumulatorów),
 • instalacje słaboprądowe – telefoniczna i komputerowa,
 • instalacja wodna i kanalizacyjna,
 • instalacja gazów medycznych - tlen, sprężone powietrze, próżnia, odprowadzenie gazów anestetycznych,
 • instalacja antyelektrostatyczna podłóg i posadzek,
 • instalacja centralnego ogrzewania,
 • instalacja ciepłej wody użytkowej,
 • instalacja przywoławcza,
 • Projekty wykonawcze dotyczące uporządkowania i ewentualnie przełożenia sieci zewnętrznych w związku z planowana rozbudową parteru budynku szpitala
 • Projekty technologiczne dla bloku operacyjnego, OAiIT, oddziału chirurgicznego, centralnej sterylizacji, bloku porodowego i części położniczej oddziału ginekologiczno-położniczego oraz części noworodkowej oddziału dziecięco-noworodkowego.
 • Projekt dotyczący robót zewnętrznych w związku z planowaną rozbudową poziomu parteru szpitala
 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) dla objętego projektem zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem uwarunkowań realizacyjnych jak podano wyżej.
 • Komplet kosztorysów inwestorskich z podsumowaniem
 • Komplet kosztorysów nakładczych
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz założenia wyjściowe do kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych i sieciowych

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies