Biuro Projektowe AKAPIT
ul. Mleczna 2, 49-300 Brzeg
 537 396 111 • 731 150 222

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa Domu studenckiego ARKA z przystosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie p.poż. z częściową zmianą funkcji segmentów mieszkalnych celem podniesienia standardów użytkowania wraz z pierwszym wyposażeniem i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.

Zakres opracowania obejmował roboty budowlano-instalacyjne związane z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych zgodnie z Ekspertyzą techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego i postanowieniami KW PSP oraz dodatkowo podnoszące standard wyposażenia budynku:

 • wydzielenie pożarowe klatek schodowych, modułów mieszkalnych, pomieszczeń technicznych, magazynowych i pomocniczych;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z dostosowaniem do przepisów p-poż.;
 • wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych ze wspomaganiem wentylatorami napowietrzającymi, klapami i oknami oddymiającymi;
 • wykonanie dźwigu dla ekip ratowniczych wyposażonego w system napowietrzania;
 • przebudowa systemu sygnalizacji pożaru;
 • przebudowa drogi pożarowej poprzez zapewnienie możliwości dojazdu do budynku od strony elewacji wschodniej i elewacji północnej drogą pożarową o parametrach zgodnych z wymaganiami, oraz możliwości przejazdu samochodami pożarniczymi bez zawracania;
 • zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
 • przebudowa instalacji hydrantowej oraz wyposażenie budynku w gaśnice;
 • wykonanie w przyziemiu budynku zbiornika wodnego o pojemności 25 m3, stanowiącego zasilanie dla hydrantów wewnętrznych, zasilanego z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej;
 • wykonanie dwóch nawodnionych pionów z zaworami hydrantowymi ZH52;
 • inne roboty związane z dostosowaniem budynku do przepisów techniczno-budowlanych i ochrony pożarowej;
 • kompleksowa przebudowa pokoi w segmentach mieszkalnych na pokoje o podwyższonym standardzie z łazienkami i aneksami kuchennymi;
 • przystosowanie czterech segmentów na pokoje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • wykonanie windy dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym od strony wschodniej budynku;
 • przebudowa kuchni piętrowych z zachowaniem funkcji;
 • przebudowa/remont części pomieszczeń technicznych i pomocniczych;
 • remont korytarzy, hallu głównego;
 • aranżacja pomieszczeń z doborem wyposażenia sanitarnego oraz umeblowania;
 • wyposażenie budynku w instalację wentylacji dla wszystkich pomieszczeń zgodną z wymogami obowiązujących przepisów;
 • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z wymianą przewodów, grzejników, armatury;
 • przebudowa instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nowych pomieszczeń na kondygnacjach mieszkalnych, parterze i przyziemiu;
 • likwidacja instalacji wewnętrznej gazu w budynku;
 • przebudowę instalacji wody do celów przeciwpożarowych z dostosowaniem do wymogów przepisów i zaleceń Ekspertyzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej - przebudowa instalacji hydrantów i zaworów hydrantowych wraz z pompownią pożarową i zbiornikiem wody pożarowej;
 • wykonanie instalacji oświetlenia przebudowywanych pomieszczeń;
 • wykonanie instalacji elektrycznych zasilania i pomiaru wraz z rozdzielnicami zasilającymi piętrowymi;
 • przebudowa i rozbudowa rozdzielni głównej w budynku;
 • wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych;
 • wykonanie instalacji zasilania i sterowania systemem oddymiania klatek schodowych, drzwi pożarowych, klap p-poż. na wentylacji;
 • przebudowa instalacji sygnalizacji pożaru;
 • remont instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych.

Dokumentacja obejmowała: projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, specyfikacje techniczne, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies