Biuro Projektowe AKAPIT
ul. Mleczna 2, 49-300 Brzeg
 537 396 111 • 731 150 222

Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciepłowni zakładowej gazowo-olejowej wraz z modernizacją sieci ciepłowniczych, doprowadzeniem gazu, magazynem oleju o następującym zakresie:

 • budowa budynku technicznego z przeznaczeniem na kotłownię gazowo-olejową
 • układ technologiczny kotłowni gazowo-olejowej o mocy 4600kW
 • doprowadzenie gazu średniego ciśnienia ze stacji pomiarowej do budynku nowej kotłowni gazowej
 • doprowadzenie sieci ciepłowniczych do poszczególnych budynków zakładu
 • doprowadzenie energii elektrycznej z rozdzielni zakładowej do budynku kotłowni
 • doprowadzenie kabla światłowodowego do budynku nadzoru
 • doprowadzenie instalacji wody i kanalizacji technologicznej i deszczowej z zewnętrznych instalacji zakładowych do budynku kotłowni.

Prace projektowe obejmowały:

 • Inwentaryzację zakładu w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej
 • Wariantową koncepcję modernizacji ciepłowni zakładowej i sieci ciepłowniczych na terenie zakładu z uwzględnieniem odnawialnych źródeł obejmującą analizy techniczno-finansowe poszczególnych wariantów
 • Projekt architektoniczno-budowlany
 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt techniczny
 • Informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) dla zadania inwestycyjnego objętego projektem z uwzględnieniem uwarunkowań realizacyjnych
 • Uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, pozwoleń i opinii do pozwolenia na budowę
 • Komplet projektów wykonawczych obejmujący rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i komplet instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych
 • Komplet kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże oraz tabelarycznym zestawieniem kosztów
 • Komplet przedmiarów robót z podziałem na branże

 

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies