Biuro Projektowe AKAPIT
ul. Mleczna 2, 49-300 Brzeg
 537 396 111 • 731 150 222

Politechnika Krakowska - budynki dydaktyczno-laboratoryjne Kampusu Czyżyny

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa budynków dydaktycznych z wymianą ścian osłonowych, ociepleniem stropodachów i ścian oraz przebudową i budową instalacji wewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego - Budynki J i K” o następującym zakresie:

 • inwentaryzacja budowlano-instalacyjna wraz z oceną techniczną budynków
 • wymiana ścian przeszklonych w konstrukcji słupowo-ryglowej, ocieplenie ścian murowanych, ocieplenie stropodachów
 • dostosowanie budynków do przepisów ochrony pożarowej i dostępności dla niepełnosprawnych
 • remont wskazanych pomieszczeń, wymiana wind
 • przebudowa węzłów sanitarnych
 • instalacja systemu oddymiania klatek schodowych
 • wentylacja mechaniczna pomieszczeń dydaktycznych, biurowych i laboratoryjnych
 • klimatyzacja pomieszczeń
 • wymiana i przebudowa instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, przyłącza
 • wymiana i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
 • wymiana i przebudowa instalacji hydrantowej wraz z wymiana hydrantów
 • wymiana i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
 • przebudowa węzła cieplnego na potrzeby technologiczne
 • instalacja kolektorów słonecznych wraz z węzłem solarnym
 • przebudowa instalacji wewnętrznej gazu
 • instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • przebudowa rozdzielni głównych w budynku i trafostacji
 • instalacja zasilania wraz z rozdzielnicami zasilającymi
 • wykonanie instalacji automatyki i sterowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji
 • instalacja sygnalizacji pożaru
 • instalacja zasilania i sterowania systemem oddymiania klatek schodowych, drzwi pożarowych, klap p-poż.
 • instalacje komputerowe, telefoniczne, monitoringu
 • instalacja fotowoltaiczna
 • instalacja odgromowa

Dokumentacja obejmowała: projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, specyfikacje techniczne, nadzór autorski.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies