Biuro Projektowe AKAPIT
ul. Mleczna 2, 49-300 Brzeg
 537 396 111 • 731 150 222

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego I etapu realizacji budynku N3 wchodzącego w skład budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu” o następującym zakresie:

 • zaprojektowanie nowego układu funkcjonalnego wraz z przebudową pomieszczeń dydaktycznych
  z dostosowaniem na pomieszczenia biurowe, archiwa do magazynowania akt, pomieszczenia sanitarne, socjalne i techniczne
 • docieplenie ścian i stropów budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • platforma dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana od strony wejścia głównego, winda do transportu akt do archiwów
 • wentylacja wszystkich pomieszczeń - wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, wentylacja indywidualna wywiewna
 • klimatyzacja pomieszczeń biurowych, socjalnych i technicznych
 • wymiana i przebudowa instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji
 • wymiana i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • instalacja hydrantowa z hydrantami HP25 i HP52 (archiwa w piwnicach)
 • wymiana i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
 • węzeł cieplny na potrzeby budynku N-3 wraz z doprowadzeniem czynnika grzewczego z sieci cieplnej
 • przebudowa istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 • wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania budynku N-3 ze stacji ST-1
 • wykonanie instalacji oświetlenia przebudowywanych pomieszczeń
 • wykonanie instalacji elektrycznych zasilania wraz z rozdzielnicami zasilającymi
 • wykonanie instalacji automatyki i sterowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji
 • wykonanie instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych, okablowania strukturalnego, monitoringu kamerami i czujnikami ruchu, kontroli dostępu
 • wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru
 • wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
 • wykonanie instalacji zasilania i sterowania klapami p-poż. na wentylacji
 • wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy wejściu głównym do budynku
 • wykonanie instalacji wyrównawczej, odgromowej, przeciwporażeniowej

Dokumentacja obejmowała: projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, specyfikacje techniczne, nadzór autorski.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies