Biuro Projektowe AKAPIT
ul. Mleczna 2, 49-300 Brzeg
 537 396 111 • 731 150 222

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Dostosowanie budynku Melioracji przy pl. Grunwaldzkim 24 we Wrocławiu do wymagań przeciwpożarowych oraz dla osób niepełnosprawnych z wykonaniem między innymi klimatyzacji pomieszczeń” o następującym zakresie:

 • dostosowanie budynku do wymagań przeciwpożarowych zgodnie z Ekspertyzą techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz postanowieniami KW PSP (wydzielenie i zamknięcie klatek schodowych, wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych, wydzielenie pożarowe łączników, pomieszczeń technicznych, wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, instalacji sygnalizacji pożaru, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymianę instalacji hydrantowej
 • przebudowę laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych na 3 piętrze
 • przebudowę węzłów sanitarnych na wszystkich kondygnacjach dydaktycznych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i dla osób niepełnosprawnych
 • remont wskazanych pomieszczeń
 • wykonanie wentylacji wszystkich pomieszczeń -wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, wentylacja indywidualna wywiewna, wentylacja wyciągowa z digestorium
 • wykonanie klimatyzacji pomieszczeń od strony południowej budynku
 • wymiana i przebudowa instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji
 • wymiana i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
 • wymiana i przebudowa instalacji hydrantowej wraz z wymiana hydrantów
 • wymiana i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
 • przebudowa instalacji wewnętrznej gazu
 • wykonanie instalacji oświetlenia przebudowywanych pomieszczeń
 • wykonanie instalacji elektrycznych zasilania wraz z rozdzielnicami zasilającymi
 • wykonanie instalacji automatyki i sterowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji
 • wymiana rozdzielnicy głównej w budynku
 • wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
 • wykonanie instalacji zasilania i sterowania systemem oddymiania klatek schodowych, drzwi pożarowych, klap p-poż. na wentylacji
 • wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru
 • wykonanie instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych

Dokumentacja obejmowała: projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, specyfikacje techniczne, nadzór autorski.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies