Biuro Projektowe AKAPIT
ul. Mleczna 2, 49-300 Brzeg
 537 396 111 • 731 150 222

Hotel Best Western w Brzegu

Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa budynku hotelowego z zapleczem handlowo-usługowym przy ul. Wrocławskiej w Brzegu wraz z niezbędną infrastrukturą” obejmująca:

 • Projekt budowlany wielobranżowy budowy budynku hotelowego z galerią handlową, parkingiem, dojazdami, infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, uzgodnień, pozwoleń i opinii do pozwolenia na budowę
 • Komplet projektów wykonawczych dla projektów budowlanych jw. obejmujący m.in. rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i komplet instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych tj.:
  wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, instalacja kolektorów słonecznych, instalacja ciepłej wody użytkowej, węzeł cieplny, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wodna i kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa i technologiczna z kuchni), instalacje elektryczne - zasilanie i sterowanie urządzeń, siła, oświetlenie i zasilanie awaryjne, instalacje słaboprądowe - telefoniczna i komputerowa, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania klatek schodowych hotelu, instalacja oddymiania pasażu handlowego (mechaniczna),
 • Projekty technologiczne dla: kuchni z restauracją (technologia kuchni restauracyjnej wraz z zapleczem produkcyjno-magazynowym na ok.300 posiłków), baru, sal konferencyjnych, recepcji z zapleczem, pokoi hotelowych, zespołu odnowy biologicznej, galerii handlowej, innych towarzyszących pomieszczeń.
 • Projekty wykonawcze dotyczące budowy nowych, uporządkowania i przełożenia istniejących sieci zewnętrznych w związku z planowana budową hotelu z zapleczem handlowo-usługowym: budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, przebudowa sieci gazowej i budowa przyłączy gazu, budowa przyłącza wodnego, budowa i przebudowa przyłączy energetycznych
 • Projekt dotyczący przebudowy dróg, dojazdów i dojść w związku z planowaną budową hotelu (w tym przebudowa istniejących i budowa nowych dróg pożarowych).
 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) dla objętego projektem zadania inwestycyjnego
  z uwzględnieniem uwarunkowań realizacyjnych
 • Komplet kosztorysów inwestorskich z podsumowaniem
 • Komplet kosztorysów nakładczych
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz założenia wyjściowe do kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych i sieciowych

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies